Om oss

Forhistorien til R2S Elektro

I 2015 ble nedturen innen bygg og anlegg veldig merkbar. Vi innså at vi i Rogaland Elektro måtte gjøre noen utradisjonelle tiltak for å kunne holde våre fagfolk med arbeid.

Vi visste at det var flere store prosjekt på gang i regionen, og hvis vi skulle være med på de store prosjektene så måtte vi prøve å få til et samarbeide med noen. Vi fikk nyss i at Rosenberg Worley Parsons ville tilby på elektroarbeidene i Ryfast tunnelen (Ryfylketunnelen). Dette prosjektet ville kreve mange elektrikere og vi mente det ville være feil å hente inn arbeidskraft utenfor regionen, når markedet var slik det var.
Vi kontaktet Rosenberg Worley Parsons og tilbydde personell, men dessverre nådde de ikke opp i konkurransen.

Når andre del (Eiganes og Hundvågtunnelen) av Ryfastprosjektet ble lagt ut på anbud, fant vi ut at vi måtte kunne gjøre noe på egenhånd. Rogaland Elektro tok derfor initiativet og kontaktet noen utvalgte konkurrenter med forespørsel om å få til et samarbeid for å tilby på denne kontrakten.

Den positive tilbakemeldingen vi fikk førte til et samarbeidet som vi døpte R2S. Navnet kom fra forbokstaven til Rogaland Elektro og Rønning Elektro som de to store R’er og Stavanger Installasjon og Solland Elektro som de to store S’er. Vi brukte ordspill som Ryfylke 2 Stavanger og Randaberg 2 Stavanger, og det skulle symboliserte de to tunnelene vi skulle by på.

Første milepæl var å bli prekvalifisert som leverandør med denne samarbeidsformen i prosjektet. Våren 2016 ble vår samarbeidsform godkjent av Statens vegvesen og vi var klar for tilby i konkurransen. Av forskjellige årsaker valgte vi å ikke å levere tilbud.

Våren 2017 dukket prosjektet Campus Ås opp. Troppene ble samlet igjen, og vi leverte inn tilbud på elektroentreprisen. En kontrakt vi nå har vunnet med selskapet R2S Elektro AS.

Her i distriktet kommer det flere store prosjekt fremover, bla. nytt sykehus og Rogfast. Prosjekter hvor en vil se at R2S Elektro AS er å regne med.

 

Verdier og etiske retningslinjer

Ryddige R2S skal være en ryddig, strukturert og etisk forsvarlig partner i alle sammenhenger.

 • Vi skal unngå personlige fordeler som kan påvirke vår integritet, bedriftens interesser kommer først.
 • Vi skal fremme ryddighet og seriøsitet i bransjen og varsler brudd på våre retningslinjer og reglement.
 • Vi skal unngå handlinger som kan skade andre selskapers eller kollegaers navn og rykte.

Respektfulle R2S skal være en bedrift med respekt og omtanke for mennesker og miljø.

 • Vi viser respekt for hvert menneskes rettigheter, verdighet og integritet og opptrer på en måte som gir tillit i samarbeid både med kollegaer, leverandører og kunder.
 • Vi diskriminerer ikke basert på kjønn, seksuell legning, alder, etnisitet, religion eller annet.
 • Vi skal arbeide for å begrense miljøbelastningen fra egen drift.

Søkende R2S skal søke etter kunnskap, nye løsninger og videreutvikle kompetanse internt for å styrke vår posisjon.

 • Vi søker etter arbeidsmetodikk som skal fremme arbeidernes helse.
 • Vi søker etter mer kunnskap og løsninger for å kunne tilføre bedrift og kunde ypperste kvalitet og nyskapning.
 • Vi søker stadig etter nye utfordringer for å utvikle oss og skape nye muligheter.

Samhandlende R2S skal opptre samhandlende internt og eksternt.

 • Vi samhandler internt for å få best mulig kunnskapsoverføring og deretter kvalitet.
 • Vi jobber sammen mot et felles mål for å oppnå bedre forståelse
 • Vi samhandler med andre bedrifter og kunder for å skape bygg med best mulig kvalitet til avtalt pris og tid.

 

Hjemmesider til eierbedriftene i R2S Elektro AS