Campus Ås

 

Statsbygg oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo. Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.

Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne og det eneste i sitt slag. Det nye veterinærbygget blir på ca. 63.100 kvadratmeter. I dette prosjektet inngår et fellesbygg med bl.a. bibliotek og kantine. Planene for prosjektet utarbeides i nært samarbeid med brukerne.

Veterinærbygget

Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m. Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer. Anskaffelse av brukerutstyr til veterinærbygget gjennomføres som et eget prosjekt, det samme gjelder uteområdene.

Brukerutstyr

Veterinærbygget vil inneholde avansert utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr ved siden av utstyr til undervisning og administrasjon.

Kostnadsrammen for brukerutstyrsprosjektet er på over 1 milliard kroner og omfatter utstyr til Veterinærbygget og Senter for husdyrforsøk.

God samordning med byggeprosjektet er vesentlig for å få en optimal helhetlig løsning. Det legges stor vekt på arbeid med dette. Utstyret som har påvirkning på bygget må anskaffes tidlig for å sikre at bygg og utstyr tilpasses hverandre. Den største andelen av budsjettet for utstyrsinnkjøp(ca. 65-70 prosent) omfatter løst utstyr som anskaffes fra 2018. Arbeidene med brukerutstyr vil pågå helt frem til bygget åpner for ansatte og studenter i 2020.

Fellesbygget

Fellesbygget vil være et sentralt og naturlig samlingspunkt for studenter, ansatte og besøkende og vil inneholde kantine, amfi, bibliotek, lesesaler og auditorier. Fleksible og robuste romløsninger skal gi mulighet for ulike aktiviteter gjennom døgnet, sesongen og året. Bygningen vil integreres i Fougnerhaugen på skånsom måte, og vil ha hovedinngang direkte fra Uraksen, det nye parkområdet som blir bindeleddet mellom den nye og den gamle delen av campus.

Statsbygg har høye miljøambisjoner for Fellesbygget, som skal være et passivhus med energiklasse A. Det vil brukes mye tre, både innvendig og utvendig med fasader i overflatebrent trepanel, som er både vedlikeholdsfritt og har en lang holdbarhet.

Statsbygg regner med å lyse ut Fellesbygget som en totalentreprise over sommeren 2017.

Uteområder

Det skal anlegges et stort park- og landskapsområde på vel 150 mål. Uteanlegget skal både forsterke kvalitetene i dagens flotte park og skape en vakker og funksjonell utvidelse mot den nye delen av campus.

Overvannshåndtering er en sentral del av parkprosjektet, der vann samles, fordrøyes og renses i åpne løsninger. Det skal bygges et vannspeil sentralt i parken, bekkeløp som har funksjon som flomvei og damanlegg som renser vannet før det slippes videre til Årungen. Parken skal beplantes med et stort antall stauder, busker og trær. Det legges vekt på å skape gode muligheter for utendørs studier, opphold og trivsel.

Ås gård

For å gjøre plass til det store veterinærbygget har Statsbygg oppført et nytt Senter for husdyrforsøk (SHF) i utkanten av campus. SHF ble tatt i bruk våren 2015. Dette er landets største gårdsbruk, og har fått navnet Ås gård. Her er det også et nytt fiskelaboratorium med et hypermoderne forskningsanlegg. Disse anleggene legger til rette for helt nye forskningsmuligheter og bedre arbeidsforhold.

Tilknyttede prosjekter

Også den gamle ansattbarnehagen måtte vike plassen for veterinærbygget. Sommeren 2015 ferdigstilte Statsbygg Åkebakke barnehage på ny og solrik tomt i utkanten av Campus. Les nyheten om åpningen.

Statsbygg har også rehabilitert Urbygningen fra 1901. Urbygningen skal knytte det nye veterinærbygget sammen med resten av bygningene på campus både med hensyn til beliggenhet og funksjon.

I forbindelse med utbyggingen på Ås er fylkesvei 152 lagt om og utbedret, og det er anlagt nye veier inn til campus.

Følg prosjektet på Facebook!

Teksten er hentet fra http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Campus-As/